Naturens uge afholdes i samarbejde med Kolding Sportsfiskerforening, Ung Kolding, Kolding Musikskole og Renovationsafdelingen.

Aktiviteterne foregår omkring Koldinghus og Slotssøen og alle børneinstitutioner, dagplejere og skoler er inviteret med. De tilmeldte børn og unge skal i løbet af ugen undersøge naturindholdet og miljøforholdene, mens de lærer at samarbejde på nye måder.

Tilmelding til aktiviteterne starter d. 19.6. og foregår gennem direkte kontakt til aktørerne

 

Det sker i Naturens uge:

Kolding Naturskole jckr@kolding.dk (6-16 årige) og peekr@kolding.dk (0-6 årige)

 • For de 0-6 årige vil der være mulighed for at se alt hvad der kribler og krabler over og under vand.
 • For de 6-16 årige vil der være mulighed for at undersøge dyre- og planteliv i området.
 • Fødekæder og fødenet fra biotoperne
 • Mylder på slotsbanken og i Slotssøen, hvor vi undersøger naturindholdet på tid. Det gælder om at finde så mange arter som muligt.
 • For 7.-9.kl. undersøger vi fotosyntese, kulstofkredsløb og klimatilpasning

 

Kolding Musikskole rizzi@get2net.dk

Tilbuddet gælder torsdag og fredag og er målrettet 2.-9.kl.

 • Kom og opdag naturens ”usynlige” lyde og hør hvordan vi kan lave musik ud af udsigten…
 • Vi går bl.a. på jagt under vandet for at høre, om fisk siger noget, når de svømmer rundt. Vi sætter mikrofoner på træer og buske for at høre, hvordan de lyder indeni. Måske kan vi høre lyden af de biller og insekter, som bor der. Vi komponerer musik til spilledåser efter linjer og konturer vi finder i landskabet omkring os, så vi kan spille Slotsøens egen melodi.

 

Kolding Sportsfiskerforening t.lindholst@mail.dk

Tilbuddet gælder hele ugen og er målrettet 3.-9.kl.

 • Kom og lær at fiske med fiskestang. Vi snakker også om, hvilke fisk, der lever i søen og hvorfor.

 

Kolding Ungdomsskole ahna@kolding.dk

Tilbuddet gælder hele ugen og er målrettet 4.-9.kl.

Ung Kolding tilbyder en række aktiviteter, der giver frisk luft i håret, et sus i maven og gode oplevelser i naturen. Sammen med jer skræddersyr vi et aktivitetsforløb med henblik på at øge trivslen i klassen eller for en udvalgt gruppe elever. Teambuildings aktiviteter til lands, til vands og i luften

 • Træklatring
 • GPS aktivitet
 • Kompas øvelser

 

Renovationsafdelingen kimbn@kolding.dk

Tilbuddet gælder mandag og fredag og er målrettet 2-9.kl.

 • Vi samler affald og undersøger affaldstyper, deres nedbrydningstider og genanvendelsespotentiale. Der vil desuden blive mulighed for at få kendskab til, hvad skovsvinet egentlig er for et dyr – hvad det spiser og give det et sundhedscheck.

 

Leg og læring om honningbien bi.balken@gmail.com  

Biavler Ingelise Balken tilbyder tirsdag d. 5. september en guidet rundvisning i skolebigården i Geografisk Have mellem kl. 13 og 16.