Tusind tak for en godt møde sidste tirsdag. Endnu en aften med et godt engagement og nogle fine snakke om Get Out Friluftsfestivalen. Nedenfor kommer en opsamling fra mødet inklusiv deadlines og andre fakta I skal forholde jer til.

Aktiviteter og tilmeldinger
Har jeres forening endnu ikke sendt en tilmelding af sted, hvor I beskriver jeres aktivitet, så send den hurtigst muligt og inden d. 14. april. Tilmelding sker via ansøgningsskemaet, som I finder øverst på denne side: www.kolding.dk/getout

Aktiviteter på kort
På stormødet arbejdede vi videre med placeringerne af jeres aktiviteter på kort. Kortet er vedhæftet denne mail og viser i hvilket område, vi forventer at jeres aktivitet skal stå. Vi arbejder videre med den nøjagtige placering, når vi har fået de sidste tilmeldinger på plads. Det håber vi, at der er forståelse for.
Torsdag d. 1. juni kl. 16.30-18 kan I møde os ved hovedindgangen til Kolding Bibliotek. Vi tilbyder at kigge nærmere på aktivitetsområdet for jeres aktivitet, hvis I har behov for det. Mere info senere.

Aktivitets-flow
Har I tænkt over, hvor mange borgere I kan aktivere på jeres aktivitet? Overvej gerne hvordan I kan skrue op og ned for aktiviteten, så der ikke opstår trælse ventekøer. Eller måske kan I tænke i en vente-aktivitet”

Aktivitet i Markdannersgade – måske en OCR bane?
Der er nedsat en lille arbejdsgrupper, der vil kigge nærmere på muligheden for at lave en OCR bane til festivalen. En lightudgave, der kan opsættes i Markdannersgade og på HO. Banen skal efterfølgende opstilles et andet sted i Kolding Kommune til gavn for alle borgere. Der er plads til flere i arbejdsgruppen.
Link til OCR bane i Vejle.

Send tekst og billede af jeres aktivitet
Jeres aktivitet vil vi gerne lægge ud på facebook og hjemmesiden www.getoutkolding.dk. Derfor vil vi gerne bede jer om at skrive 5-10 linjer om jeres aktivitet. Hvad går den ud på, kræver det noget særligt påklædning, hvem kan deltage, hvor længe varer den, et link til jeres forening/forretning og 1-2 billeder i god opløsning, der viser hvad jeres aktivitet går ud på.

Økonomisk støtte til jeres aktivitet
Flere har søgt om penge, og det er stadig muligt at søge tilskud fra de midler Friluftsrådet har bevilget os til festivalen. Husk dog på, at vi kun kan støtte grej og materialer, der har direkte ophæng til friluftsliv og som kan få et liv i jeres forening eller andre steder efter festivalen.
Alle der allerede har søgt, eller søger inden d. 14. april får svar senest primo maj.
Meld jer ind i Facebook-gruppen: Get Out Kolding 2017 og følg med

Sikkerhed
Get Out Friluftsfestival skal være en god oplevelse for alle, og derfor er sikkerheden også vigtig. Vi vil derfor gerne bede alle aktører om, at have gennemtænkt, hvad der kan gå galt og tage forholdsreglerne for dette. Er der lovgivning om sikkerhed lige nøjagtig indenfor jeres aktivitet forventer vi, at I kender den og retter jer efter den. Kolding Kommune samarbejder med beredskabet om sikkerheden på de overordnede linjer som fx brandveje.

I kan hjælpe med markedsføringen
På mødet blev udleveret en plakat til ophængning i jeres lokaler, så medlemmer og kunder kan se, at I deltager på festivalen. Vi arbejder ligeledes med noget digitalt materiale, som I kan bruge på jeres hjemmesider, facebook-sider og hvad I ellers har. Vi arbejder på at få plakat, logo, kort, referater osv. ind og ligge på www.getoutkolding.dk løbende.
I må også meget gerne linke til www.getoutkolding.dk


Næste stormøde d. 6. april - for søndagens aktiviteter
Torsdag d. 6. april. kl. 17-20 afholder vi stormøde på Houens Odde. Tilmelding til mødet er senest mandag d. 3. april kl. 12 af hensyn til forplejning.

De bedste hilsner fra planlægningsgruppen
Nanna Winbladh, projektleder på Get Out 2017
getout@kolding.dk